KENAN SEVİNDİK

Java ile tanışıklığı 1998 yılına değin uzanan Kenan Sevindik, 20 yıla yakın bir süredir Java teknolojileri ile aktif biçimde çalışmaktadır. Bu nedenle sektördeki diğer eğitim kurumlarından ve eğitmenlerden farklı olarak gerçekten uzmanı olduğu konularda uzun tecrübeler sonucu edindiği bilgi birikimi ve deneyimi workshop tarzında eğitimler ile IT sektörümüze sunmakta, katılımcılara sadece tecrübe edilmiş, rafine ve projelerinde faydalanabilecekleri bilgiyi aktarmaktadır.

Kenan Sevindik, ilk çıktıkları dönemden bu yana Spring Application Framework, Spring (Acegi) Security Framework, Hibernate Persistence Framework gibi teknolojilerle aktif biçimde çalışmaktadır. Bu frameworklerle ilgili çok değişik çözümler geliştirmiş olup, endindiği tecrübeleri ve çözümlerini değişik ortamlarda bu teknolojilerin kullanıcıları ile de paylaşmaktadır. Özellikle nesneye yönelik programlama, design patterns, aspect oriented programlama ve enterprise web uygulamalarında güvenlik konuları da eğitmenimizin uzun yıllardır yakından ilgilendiği konular arasındadır.

Kariyeri boyunca enteprise Java teknolojileri ile geliştirilen pek çok projenin hemen her safhasında görev alan Kenan Sevindik, değişik kurum ve kuruluşlara koçluk, danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Java teknolojileri ile ilgili olarak Java Programmer, Web Component Developer ve Business Component Developer sertifikalarına da sahiptir.

Wiley Publishing tarafından 2015 yılında yayımlanan Beginning Spring isimli kitabın yazarları arasında yer alan Kenan Sevindik, edindiği deneyimlerini ve tecrübesini uzun yıllardır çeşitli organizasyonlarda ve seminerlerde konuşmacı ve yazar olarak da yazılım geliştiricilerle paylaşmaktadır. Teknik içerikli blog yazılarına blog.harezmi.com.tr ve www.kenansevindik.com adreslerinden, diğer makaleler ve sunumlarına ise www.harezmi.com.tr adresindeki Kaynaklar bölümünden erişebilirsiniz.